Cyflwyniad : Introduction

Mae BethEMATEG!? yma i helpu disgyblion i adolygu a pharatoi yn fwy drylwyr ar gyfer profion ac arholiadau. Ar y CD mae clipiau sydd yn esbonio'r gwaith ac yna mae cyfle i'r disgybl i rhoi cynnig ar y cwestiynau ac yna i gwirio eu hatebion. Mae taflenni gwaith ar gyfer athrawon i gydfynd gyda phob clip. Mae rhestr o'r clipiau sydd ar pob CD ar tudalen "Clipiau Adolygu".

BethEMATEG?! is here to aid pupils with their maths revision. Ideally pupils work through the CD clip by clip. The short clips explain the work then give a chance for pupils to pause then have a go themselves. Then can then mark their answers for instant feedback. There are worksheets to accompany every clip. A full list of what clips are on which CD is on the page "Revision Clips".

CDau Adolygu : Revision CDs

Dyma beth sydd ar gael:

  CD Adolygu Cyfnod Allweddol 2 - £2.50

  CD Adolygu Cyfnod Allweddol 3 - £3.00

  CD Adolygu TGAU - Haen Sylfaenol (C - G) - £4.00

  CD Adolygu TGAU - Haen Uwch (A* - D) - £4.00

  DVD Adolygu TGAU Uwch a Sylfaenol (A* - G) - £4.50
Here are the CDs that are available:

  Key Stage 2 Revision CD - £2.50

  Key Stage 3 Revision CD - £3.00

  GCSE Foundation Revision CD (C - G) - £4.00

  GCSE Higher Revision CD (A* - D) - £4.00

  GCSE Higher and Foundation Revision DVD (A* - G) - £4.50

**Please note that these are Welsh language CDs**

 

 Ffurflen Archebu : Order Form

 You can order and pay online using PayPal, or if you'd prefer to pay by cheque you can download and print this form, then return it with the numbers of CDs you'd like.

Gallwch archebu ar-lein a talu gan ddefnyddio PayPal, neu os yr hoffech dalu gyda siec, lawr llwythwch y ffurflen yna postiwch yn ôl ataf gyda'ch archeb.

order form ffurflen archebu 2015.pdf order form ffurflen archebu 2015.pdf
Size : 176.341 Kb
Type : pdf

Posteri : Posters

Isod mae posteri i geisio codi ymwybyddiaeth o'r CDau.

Here are some posters you can download to advertise the CDs.
Poster_Cymraeg100.pdf Poster_Cymraeg100.pdf
Size : 855.243 Kb
Type : pdf
Poster_Saesneg100.pdf Poster_Saesneg100.pdf
Size : 854.688 Kb
Type : pdf

Clip Enghreifftiol : Example Clip

Welsh Maths Revision! Mathematics in Welsh! 

Adolygu Maths! Adolygu mathemateg! Cymraeg!

Cysylltwch : Contact:

bfb@bethemateg.com       NEU     cwblhewch y ffurflen ar y tudalen "Contact Us".

 

Make a Free Website with Yola.