Tasgau Excel / Google Sheets

Isod mae tasgau dwi wedi creu ar Microsoft Excel ond maent yn agor ar Google Sheets ar Google Classrooms. Mae'r celloedd wedi'u fformatio yn amodol fel eu bod yn droi'n werdd os yw'r ateb gywir yn cael ei mewnbynnu.


Please find below tasks that I have made on Microsoft Excel and I use in Google Sheets on Google Classrooms. The answer cells are conditionally formatted to go green if the inputted answer is correct.

1) Addition and Subtraction.xlsx 1) Addition and Subtraction.xlsx
Size : 18.363 Kb
Type : xlsx
1) Adio a Tynnu Add and Subtract.xlsx 1) Adio a Tynnu Add and Subtract.xlsx
Size : 105.301 Kb
Type : xlsx
1) Gwerth Lle Place Value.xlsx 1) Gwerth Lle Place Value.xlsx
Size : 16.083 Kb
Type : xlsx
1) Lluosi Multiplication.xlsx 1) Lluosi Multiplication.xlsx
Size : 30.533 Kb
Type : xlsx
1) Rhannu Division.xlsx 1) Rhannu Division.xlsx
Size : 14.949 Kb
Type : xlsx
1) Rhifau Negatif Negative Numbers.xlsx 1) Rhifau Negatif Negative Numbers.xlsx
Size : 17.017 Kb
Type : xlsx
2) Angles in a half turn full turn etc.xlsx 2) Angles in a half turn full turn etc.xlsx
Size : 515.317 Kb
Type : xlsx
4) Fractions Ffracsiynau.xlsx 4) Fractions Ffracsiynau.xlsx
Size : 150.457 Kb
Type : xlsx
4) ffracsiwn o werth Google.xlsx 4) ffracsiwn o werth Google.xlsx
Size : 72.525 Kb
Type : xlsx
6) Priodweddau Siapau Properties of Shapes.xlsx 6) Priodweddau Siapau Properties of Shapes.xlsx
Size : 323.072 Kb
Type : xlsx
8) Fformiwlau Formulae.xlsx 8) Fformiwlau Formulae.xlsx
Size : 998.168 Kb
Type : xlsx
8) Substitution.xlsx 8) Substitution.xlsx
Size : 17.998 Kb
Type : xlsx
9) Decimals.xlsx 9) Decimals.xlsx
Size : 111.34 Kb
Type : xlsx
13) Cyfrifo canrannau gyda chyfrifiannell.xlsx 13) Cyfrifo canrannau gyda chyfrifiannell.xlsx
Size : 18.072 Kb
Type : xlsx
13) Finding 10 percent.xlsx 13) Finding 10 percent.xlsx
Size : 482.679 Kb
Type : xlsx
14) Coordinates Cyfesurynnau 2.xlsx 14) Coordinates Cyfesurynnau 2.xlsx
Size : 819.017 Kb
Type : xlsx
16) Averages Cyfartaleddau.xlsx 16) Averages Cyfartaleddau.xlsx
Size : 230.869 Kb
Type : xlsx
17) Dilyniannau Sequences.xlsx 17) Dilyniannau Sequences.xlsx
Size : 12.795 Kb
Type : xlsx
20) Probability Tebygolrwydd.xlsx 20) Probability Tebygolrwydd.xlsx
Size : 199.601 Kb
Type : xlsx
21) Mesurau Metrig Metric Measures.xlsx 21) Mesurau Metrig Metric Measures.xlsx
Size : 1527.075 Kb
Type : xlsx
22) Graffiau Trawsnewid Conversion Graphs.xlsx 22) Graffiau Trawsnewid Conversion Graphs.xlsx
Size : 173.832 Kb
Type : xlsx
24) Arwynebedd Area 2020.xlsx 24) Arwynebedd Area 2020.xlsx
Size : 191.995 Kb
Type : xlsx
24) Cyfaint Volume Easy 2020.xlsx 24) Cyfaint Volume Easy 2020.xlsx
Size : 289.287 Kb
Type : xlsx
24) Perimeter of shapes.xlsx 24) Perimeter of shapes.xlsx
Size : 73.459 Kb
Type : xlsx
30) Polygonau Rheolaidd.xlsx 30) Polygonau Rheolaidd.xlsx
Size : 159.335 Kb
Type : xlsx
31) Adlog a Dibrisio 2020.xlsx 31) Adlog a Dibrisio 2020.xlsx
Size : 77.183 Kb
Type : xlsx
31) Fractions Decimals and Percentages.xlsx 31) Fractions Decimals and Percentages.xlsx
Size : 14.714 Kb
Type : xlsx
33) Arwynebedd Area 2 2020.xlsx 33) Arwynebedd Area 2 2020.xlsx
Size : 215.681 Kb
Type : xlsx
33) Volume of Prisms Cyfaint prismau 2020.xlsx 33) Volume of Prisms Cyfaint prismau 2020.xlsx
Size : 824.251 Kb
Type : xlsx
34) Datrys Anhafaleddau.xls 34) Datrys Anhafaleddau.xls
Size : 78 Kb
Type : xls
35) Cymarebau Ratios.xlsx 35) Cymarebau Ratios.xlsx
Size : 150.167 Kb
Type : xlsx
36) Canolrif Median.xlsx 36) Canolrif Median.xlsx
Size : 19.964 Kb
Type : xlsx
36) Cymedr Mean.xlsx 36) Cymedr Mean.xlsx
Size : 15.688 Kb
Type : xlsx
36) Cymedr wedi grwpio Grouped Mean.xlsx 36) Cymedr wedi grwpio Grouped Mean.xlsx
Size : 20.334 Kb
Type : xlsx
37) Pythagoras.xlsx 37) Pythagoras.xlsx
Size : 74.938 Kb
Type : xlsx
38) Talgrynnu.xlsx 38) Talgrynnu.xlsx
Size : 13.406 Kb
Type : xlsx
39) Cynnig a Wella Trial and Improvement.xlsx 39) Cynnig a Wella Trial and Improvement.xlsx
Size : 67.901 Kb
Type : xlsx
42) Hafaliadau Llinell syth gyda graddiant.xlsx 42) Hafaliadau Llinell syth gyda graddiant.xlsx
Size : 247.923 Kb
Type : xlsx
43) Manwl gywirdeb wrth fesur.xlsx 43) Manwl gywirdeb wrth fesur.xlsx
Size : 15.988 Kb
Type : xlsx
43) Mesur 2.xlsx 43) Mesur 2.xlsx
Size : 57.598 Kb
Type : xlsx
45) Nfed Term Nth Term.xlsx 45) Nfed Term Nth Term.xlsx
Size : 30.009 Kb
Type : xlsx
B 22) Gwrthdroi canrannau 1.xlsx B 22) Gwrthdroi canrannau 1.xlsx
Size : 709.495 Kb
Type : xlsx
B 22) Gwrthdroi canrannau 2.xlsx B 22) Gwrthdroi canrannau 2.xlsx
Size : 544.686 Kb
Type : xlsx
 

Make a free website with Yola