1 gwerth lle.ppt 1 gwerth lle.ppt
Size : 566.5 Kb
Type : ppt
4 Ffactorau.ppt 4 Ffactorau.ppt
Size : 77 Kb
Type : ppt
7 Lluosi gyda 10 100 a 1000.ppt 7 Lluosi gyda 10 100 a 1000.ppt
Size : 195.5 Kb
Type : ppt
10 pwerau ac israddio.ppt 10 pwerau ac israddio.ppt
Size : 60.5 Kb
Type : ppt
13 cyfrifo Onglau.ppt 13 cyfrifo Onglau.ppt
Size : 130 Kb
Type : ppt
16 ffracsiynau cyfwerth ac adio.ppt 16 ffracsiynau cyfwerth ac adio.ppt
Size : 279 Kb
Type : ppt
19 Ffracsiynau Pendrwm.ppt 19 Ffracsiynau Pendrwm.ppt
Size : 139 Kb
Type : ppt
22 Siapau Cyfath.ppt 22 Siapau Cyfath.ppt
Size : 48 Kb
Type : ppt
28 Amnewid mewn i Fformwla.ppt 28 Amnewid mewn i Fformwla.ppt
Size : 137 Kb
Type : ppt
31 Lluosi Degolion a Degolion.ppt 31 Lluosi Degolion a Degolion.ppt
Size : 48 Kb
Type : ppt
34 Hafaliadau un cam.ppt 34 Hafaliadau un cam.ppt
Size : 204 Kb
Type : ppt
37 Hafaliadau x ar 2 ochr.ppt 37 Hafaliadau x ar 2 ochr.ppt
Size : 173 Kb
Type : ppt
40 Canrannau.ppt 40 Canrannau.ppt
Size : 152 Kb
Type : ppt
43 Cyfesurynnau.ppt 43 Cyfesurynnau.ppt
Size : 251.5 Kb
Type : ppt
46 Llinellau Cymesuredd.ppt 46 Llinellau Cymesuredd.ppt
Size : 163.5 Kb
Type : ppt
49 Trawfudiad.ppt 49 Trawfudiad.ppt
Size : 320.5 Kb
Type : ppt
52 Modd.ppt 52 Modd.ppt
Size : 75 Kb
Type : ppt
55 Dilyniannau.ppt 55 Dilyniannau.ppt
Size : 139.5 Kb
Type : ppt
58 Lluosi a rhannu rhifau negatif.ppt 58 Lluosi a rhannu rhifau negatif.ppt
Size : 94.5 Kb
Type : ppt
61 Mesur.ppt 61 Mesur.ppt
Size : 132.5 Kb
Type : ppt
67 Tebygolrwydd 2 digwyddiad.ppt 67 Tebygolrwydd 2 digwyddiad.ppt
Size : 306 Kb
Type : ppt
70 Cymarebau.ppt 70 Cymarebau.ppt
Size : 121 Kb
Type : ppt
73 Talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf.ppt 73 Talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf.ppt
Size : 86 Kb
Type : ppt
76 Cyfeiriannau.ppt 76 Cyfeiriannau.ppt
Size : 336 Kb
Type : ppt
79 Lluoswm ei ffactorau cysefin.ppt 79 Lluoswm ei ffactorau cysefin.ppt
Size : 163 Kb
Type : ppt
82 Ehangu par o gromfachau.ppt 82 Ehangu par o gromfachau.ppt
Size : 175.5 Kb
Type : ppt
85 Polygon Amlder.ppt 85 Polygon Amlder.ppt
Size : 197.5 Kb
Type : ppt
88 Arwynebedd Trapesiwm.ppt 88 Arwynebedd Trapesiwm.ppt
Size : 136.5 Kb
Type : ppt
91 Arwynebedd Arwyneb crwm Sylindr.ppt 91 Arwynebedd Arwyneb crwm Sylindr.ppt
Size : 97 Kb
Type : ppt
94 Anhafaleddau un cam.ppt 94 Anhafaleddau un cam.ppt
Size : 268.5 Kb
Type : ppt
97 Modd ac Amrediad o dabl.ppt 97 Modd ac Amrediad o dabl.ppt
Size : 85 Kb
Type : ppt
100 Amnewid 2.ppt 100 Amnewid 2.ppt
Size : 133 Kb
Type : ppt
106 Onglau allanol a mewnol polygonau.ppt 106 Onglau allanol a mewnol polygonau.ppt
Size : 342.5 Kb
Type : ppt
109 Graffiau Pellter Amser.ppt 109 Graffiau Pellter Amser.ppt
Size : 277 Kb
Type : ppt
112 Locws.ppt 112 Locws.ppt
Size : 663 Kb
Type : ppt
118 Trigonometreg 1.ppt 118 Trigonometreg 1.ppt
Size : 338 Kb
Type : ppt
121 Amlder Cronnus.ppt 121 Amlder Cronnus.ppt
Size : 570 Kb
Type : ppt
124 Y Ffurf Safonol.ppt 124 Y Ffurf Safonol.ppt
Size : 138.5 Kb
Type : ppt
133 Ffactorio mynegiadau cwadratig 2.ppt 133 Ffactorio mynegiadau cwadratig 2.ppt
Size : 187 Kb
Type : ppt
136 symleiddio ffracsiynau algebraidd.ppt 136 symleiddio ffracsiynau algebraidd.ppt
Size : 242.5 Kb
Type : ppt
139 datrys hafaliadau.ppt 139 datrys hafaliadau.ppt
Size : 364 Kb
Type : ppt
142 Anhafaleddau 1.ppt 142 Anhafaleddau 1.ppt
Size : 400.5 Kb
Type : ppt
145 Geometreg 3D.ppt 145 Geometreg 3D.ppt
Size : 227.5 Kb
Type : ppt
148 Cyfrannedd 1.ppt 148 Cyfrannedd 1.ppt
Size : 202 Kb
Type : ppt
151 Hafaliad Llinell Syth o 2 pwynt.ppt 151 Hafaliad Llinell Syth o 2 pwynt.ppt
Size : 112.5 Kb
Type : ppt
154 Hafaliadau cwadratig 2.ppt 154 Hafaliadau cwadratig 2.ppt
Size : 113 Kb
Type : ppt
157 Syrdiau.ppt 157 Syrdiau.ppt
Size : 259.5 Kb
Type : ppt
160 Rheol Trapesiwm.ppt 160 Rheol Trapesiwm.ppt
Size : 388.5 Kb
Type : ppt
163 Rheol CoSine.ppt 163 Rheol CoSine.ppt
Size : 218 Kb
Type : ppt
166 Trawfudiadau graff.ppt 166 Trawfudiadau graff.ppt
Size : 221 Kb
Type : ppt
169 Arcau a Sectorau.ppt 169 Arcau a Sectorau.ppt
Size : 234 Kb
Type : ppt
172 Theoremau Cylch 1.ppt 172 Theoremau Cylch 1.ppt
Size : 441 Kb
Type : ppt
2 Adio a Thynnu.ppt 2 Adio a Thynnu.ppt
Size : 530 Kb
Type : ppt
5 Lluosrifau.ppt 5 Lluosrifau.ppt
Size : 74.5 Kb
Type : ppt
8 Rhannu gyda 10 100 a 1000.ppt 8 Rhannu gyda 10 100 a 1000.ppt
Size : 272 Kb
Type : ppt
11 Adio a tynnu rhifau negatif.ppt 11 Adio a tynnu rhifau negatif.ppt
Size : 162.5 Kb
Type : ppt
14 Ffurfio mynegiant.ppt 14 Ffurfio mynegiant.ppt
Size : 72.5 Kb
Type : ppt
17 Ffracsiwn o gwerth.ppt 17 Ffracsiwn o gwerth.ppt
Size : 146 Kb
Type : ppt
20 Symleiddo Mynegiant.ppt 20 Symleiddo Mynegiant.ppt
Size : 114 Kb
Type : ppt
23 Pedrochrau.ppt 23 Pedrochrau.ppt
Size : 104 Kb
Type : ppt
26 Tablau Dwyffordd.ppt 26 Tablau Dwyffordd.ppt
Size : 69.5 Kb
Type : ppt
29 Ysgrifennu ffracsiynau fel degolion.ppt 29 Ysgrifennu ffracsiynau fel degolion.ppt
Size : 119.5 Kb
Type : ppt
32 Lluosi a Rhannu Ffracsiynau.ppt 32 Lluosi a Rhannu Ffracsiynau.ppt
Size : 122.5 Kb
Type : ppt
35 Hafaliadau 2 gam.ppt 35 Hafaliadau 2 gam.ppt
Size : 126.5 Kb
Type : ppt
38 Llunio Pictogram a Graff Llinell.ppt 38 Llunio Pictogram a Graff Llinell.ppt
Size : 248 Kb
Type : ppt
41 Canrannau Cynydd a Gostyngiad.ppt 41 Canrannau Cynydd a Gostyngiad.ppt
Size : 199 Kb
Type : ppt
44 Llinellau Syth 1.ppt 44 Llinellau Syth 1.ppt
Size : 251 Kb
Type : ppt
47 cymesuredd cylchdro.ppt 47 cymesuredd cylchdro.ppt
Size : 390 Kb
Type : ppt
50 Helaethiadau.ppt 50 Helaethiadau.ppt
Size : 504 Kb
Type : ppt
53 Cymedr.ppt 53 Cymedr.ppt
Size : 118.5 Kb
Type : ppt
56 Nfed term.ppt 56 Nfed term.ppt
Size : 193.5 Kb
Type : ppt
59 Diagram Gwasgariad.ppt 59 Diagram Gwasgariad.ppt
Size : 614.5 Kb
Type : ppt
62 Darllen graddfeydd.ppt 62 Darllen graddfeydd.ppt
Size : 120 Kb
Type : ppt
65 Tebygolrwydd y geiriau pwysig.ppt 65 Tebygolrwydd y geiriau pwysig.ppt
Size : 78.5 Kb
Type : ppt
68 Arwynebedd Triongl.ppt 68 Arwynebedd Triongl.ppt
Size : 146.5 Kb
Type : ppt
71 Cymarebau 2.ppt 71 Cymarebau 2.ppt
Size : 95.5 Kb
Type : ppt
74 Ffigyrau ystyrlon.ppt 74 Ffigyrau ystyrlon.ppt
Size : 124.5 Kb
Type : ppt
77 Cyfeiriannau 2.ppt 77 Cyfeiriannau 2.ppt
Size : 368 Kb
Type : ppt
80 Rheolau Indecs.ppt 80 Rheolau Indecs.ppt
Size : 233.5 Kb
Type : ppt
83 Onglau F Z a C.ppt 83 Onglau F Z a C.ppt
Size : 162 Kb
Type : ppt
86 Arwynebedd siapau cyfansawdd.ppt 86 Arwynebedd siapau cyfansawdd.ppt
Size : 155.5 Kb
Type : ppt
89 Cyfaint prismau.ppt 89 Cyfaint prismau.ppt
Size : 250 Kb
Type : ppt
92 Hafaliadau 2 gam.ppt 92 Hafaliadau 2 gam.ppt
Size : 199.5 Kb
Type : ppt
95 Cymedr o dabl.ppt 95 Cymedr o dabl.ppt
Size : 160.5 Kb
Type : ppt
98 Pythagoras.ppt 98 Pythagoras.ppt
Size : 191 Kb
Type : ppt
101 Fformiwlau.ppt 101 Fformiwlau.ppt
Size : 108.5 Kb
Type : ppt
104 Tebygolrwydd disgwyliedig.ppt 104 Tebygolrwydd disgwyliedig.ppt
Size : 99.5 Kb
Type : ppt
107 Uwcholygon a golygon.ppt 107 Uwcholygon a golygon.ppt
Size : 656.5 Kb
Type : ppt
110 Manwl gywirdeb wrth fesur.ppt 110 Manwl gywirdeb wrth fesur.ppt
Size : 219.5 Kb
Type : ppt
113 Hafaliadau Llinellau Syth.ppt 113 Hafaliadau Llinellau Syth.ppt
Size : 622 Kb
Type : ppt
116 Datrys Hafaliadau cydamserol.ppt 116 Datrys Hafaliadau cydamserol.ppt
Size : 170.5 Kb
Type : ppt

 

119 Trigonometreg 2.ppt 119 Trigonometreg 2.ppt
Size : 252.5 Kb
Type : ppt
122 Histogramau.ppt 122 Histogramau.ppt
Size : 638 Kb
Type : ppt
128 Cyflunedd.ppt 128 Cyflunedd.ppt
Size : 296.5 Kb
Type : ppt
131 Symleiddio ffracsiynau algebraidd.ppt 131 Symleiddio ffracsiynau algebraidd.ppt
Size : 165.5 Kb
Type : ppt
134 Ffactorio mynegiadau cwadratig 3.ppt 134 Ffactorio mynegiadau cwadratig 3.ppt
Size : 232.5 Kb
Type : ppt
140 Datrys Hafaliadau dull cydbwyso.ppt 140 Datrys Hafaliadau dull cydbwyso.ppt
Size : 134 Kb
Type : ppt
143 Anhafaleddau 2.ppt 143 Anhafaleddau 2.ppt
Size : 263.5 Kb
Type : ppt
146 Ad-drefnu fformiwlau.ppt 146 Ad-drefnu fformiwlau.ppt
Size : 291 Kb
Type : ppt
149 Cyfrannedd 2.ppt 149 Cyfrannedd 2.ppt
Size : 121.5 Kb
Type : ppt
152 Cyfathiant a phrawf.ppt 152 Cyfathiant a phrawf.ppt
Size : 115.5 Kb
Type : ppt
155 Fformiwla cwadratig.ppt 155 Fformiwla cwadratig.ppt
Size : 168 Kb
Type : ppt
158 Syrdiau 2.ppt 158 Syrdiau 2.ppt
Size : 159 Kb
Type : ppt
161 Trig - Arwynebedd Triongl.ppt 161 Trig - Arwynebedd Triongl.ppt
Size : 177 Kb
Type : ppt
164 Graffiau Trig.ppt 164 Graffiau Trig.ppt
Size : 166 Kb
Type : ppt
167 Trawfudiadau graff 2.ppt 167 Trawfudiadau graff 2.ppt
Size : 297.5 Kb
Type : ppt
170 Siapau 3D cyfaint arwynebedd.ppt 170 Siapau 3D cyfaint arwynebedd.ppt
Size : 173.5 Kb
Type : ppt
173 Theoremau Cylch 2.ppt 173 Theoremau Cylch 2.ppt
Size : 196.5 Kb
Type : ppt
3 Lluosi a Rhannu.ppt 3 Lluosi a Rhannu.ppt
Size : 87.5 Kb
Type : ppt
6 Talgrynnu.ppt 6 Talgrynnu.ppt
Size : 142 Kb
Type : ppt
9 lluosi hir.ppt 9 lluosi hir.ppt
Size : 296.5 Kb
Type : ppt
12 Onglau.ppt 12 Onglau.ppt
Size : 270.5 Kb
Type : ppt
15 Symleiddio mynegiant.ppt 15 Symleiddio mynegiant.ppt
Size : 126 Kb
Type : ppt
18 Symleiddio Ffracsiynau.ppt 18 Symleiddio Ffracsiynau.ppt
Size : 140.5 Kb
Type : ppt
21 ehangu cromfachau.ppt 21 ehangu cromfachau.ppt
Size : 127 Kb
Type : ppt
24 Rhwydi.ppt 24 Rhwydi.ppt
Size : 150 Kb
Type : ppt
27 Tabl a diagram Amlder.ppt 27 Tabl a diagram Amlder.ppt
Size : 234 Kb
Type : ppt
30 Lluosi a Rhannu Degolion.ppt 30 Lluosi a Rhannu Degolion.ppt
Size : 82 Kb
Type : ppt
33 Cylchoedd.ppt 33 Cylchoedd.ppt
Size : 1241 Kb
Type : ppt
36 Hafaliadau gyda cromfachau.ppt 36 Hafaliadau gyda cromfachau.ppt
Size : 140.5 Kb
Type : ppt
39 Llunio Siart Gylch.ppt 39 Llunio Siart Gylch.ppt
Size : 444 Kb
Type : ppt
42 Ffracsiynau Degolion a Canrannau.ppt 42 Ffracsiynau Degolion a Canrannau.ppt
Size : 206 Kb
Type : ppt
45 Llinellau Syth 2.ppt 45 Llinellau Syth 2.ppt
Size : 1026 Kb
Type : ppt
48 Cylchdroi.ppt 48 Cylchdroi.ppt
Size : 262.5 Kb
Type : ppt
51 Canolrif.ppt 51 Canolrif.ppt
Size : 204.5 Kb
Type : ppt
54 Amrediad.ppt 54 Amrediad.ppt
Size : 96.5 Kb
Type : ppt
57 Adio a Tynnu rhifau negatif.ppt 57 Adio a Tynnu rhifau negatif.ppt
Size : 275 Kb
Type : ppt
60 Graffiau trawsnewid.ppt 60 Graffiau trawsnewid.ppt
Size : 169.5 Kb
Type : ppt
63 Perimedr.ppt 63 Perimedr.ppt
Size : 110.5 Kb
Type : ppt
66 Tebygolrwydd fel ffracsiwn.ppt 66 Tebygolrwydd fel ffracsiwn.ppt
Size : 143.5 Kb
Type : ppt
69 Cyfaint.ppt 69 Cyfaint.ppt
Size : 95 Kb
Type : ppt
72 Rhannu Hir.ppt 72 Rhannu Hir.ppt
Size : 72 Kb
Type : ppt
75 Talgrynnu llefydd degol.ppt 75 Talgrynnu llefydd degol.ppt
Size : 99.5 Kb
Type : ppt
78 Buanedd Pellter Amser.ppt 78 Buanedd Pellter Amser.ppt
Size : 493.5 Kb
Type : ppt
81 Ffactoreiddio.ppt 81 Ffactoreiddio.ppt
Size : 112 Kb
Type : ppt
84 Arwynebedd a Cylchedd Cylch.ppt 84 Arwynebedd a Cylchedd Cylch.ppt
Size : 182.5 Kb
Type : ppt
87 Arwynebedd siapau cyfansawdd 2.ppt 87 Arwynebedd siapau cyfansawdd 2.ppt
Size : 174 Kb
Type : ppt
90 Cyfaint Sylindr.ppt 90 Cyfaint Sylindr.ppt
Size : 113 Kb
Type : ppt
93 Hafaliadau 2 gam.ppt 93 Hafaliadau 2 gam.ppt
Size : 117 Kb
Type : ppt
96 Canolrif o dabl.ppt 96 Canolrif o dabl.ppt
Size : 115 Kb
Type : ppt
99 Pythagoras 2.ppt 99 Pythagoras 2.ppt
Size : 123.5 Kb
Type : ppt
102 Cynnig a Gwella.ppt 102 Cynnig a Gwella.ppt
Size : 176 Kb
Type : ppt
105 Graffiau Cwadratig1.ppt 105 Graffiau Cwadratig1.ppt
Size : 830.5 Kb
Type : ppt
108 Cyfrifo gwerth gorau.ppt 108 Cyfrifo gwerth gorau.ppt
Size : 179.5 Kb
Type : ppt
111 Dwysedd.ppt 111 Dwysedd.ppt
Size : 721.5 Kb
Type : ppt
117 Problemau gwrthdroi canrannau.ppt 117 Problemau gwrthdroi canrannau.ppt
Size : 145.5 Kb
Type : ppt
120 Trigonometreg 3.ppt 120 Trigonometreg 3.ppt
Size : 249 Kb
Type : ppt
123 indecsau.ppt 123 indecsau.ppt
Size : 200.5 Kb
Type : ppt
129 Canolbwynt helaethiad.ppt 129 Canolbwynt helaethiad.ppt
Size : 305 Kb
Type : ppt
132 Ffactorio mynegiadau cwadratig 1.ppt 132 Ffactorio mynegiadau cwadratig 1.ppt
Size : 182 Kb
Type : ppt
135 Y gwahaniaeth rhwng 2 rif sgwar.ppt 135 Y gwahaniaeth rhwng 2 rif sgwar.ppt
Size : 123.5 Kb
Type : ppt
138 Cynnydd a dirywiad esbonyddol.ppt 138 Cynnydd a dirywiad esbonyddol.ppt
Size : 390.5 Kb
Type : ppt
144 Anhafaleddau ar graff.ppt 144 Anhafaleddau ar graff.ppt
Size : 1077 Kb
Type : ppt
147 Ad-drefnu fformiwlau 2.ppt 147 Ad-drefnu fformiwlau 2.ppt
Size : 177.5 Kb
Type : ppt
150 Cyfrannedd 3.ppt 150 Cyfrannedd 3.ppt
Size : 168.5 Kb
Type : ppt
153 Hafaliadau cwadratig 1.ppt 153 Hafaliadau cwadratig 1.ppt
Size : 224 Kb
Type : ppt
156 Degolion Cylchol.ppt 156 Degolion Cylchol.ppt
Size : 199.5 Kb
Type : ppt
159 Adnabod cromliniau.ppt 159 Adnabod cromliniau.ppt
Size : 682.5 Kb
Type : ppt
162 Rheol Sine.ppt 162 Rheol Sine.ppt
Size : 327.5 Kb
Type : ppt
165 Ffrwythiannau.ppt 165 Ffrwythiannau.ppt
Size : 124 Kb
Type : ppt
168 Dimensiynau.ppt 168 Dimensiynau.ppt
Size : 104 Kb
Type : ppt
171 Coeden Tebygolrwydd.ppt 171 Coeden Tebygolrwydd.ppt
Size : 296 Kb
Type : ppt

Make a free website with Yola