Taflenni Adolygu TGAU:

Adolygu TGAU 1 gradd D i C.pdf Adolygu TGAU 1 gradd D i C.pdf
Size : 814.512 Kb
Type : pdf
Calendar Adolygu gyda'r atebion.pdf Calendar Adolygu gyda'r atebion.pdf
Size : 3028.574 Kb
Type : pdf
Adolygu TGAU 3 gradd B i A.pdf Adolygu TGAU 3 gradd B i A.pdf
Size : 937.213 Kb
Type : pdf
Adolygu TGAU 2 gradd C i B.pdf Adolygu TGAU 2 gradd C i B.pdf
Size : 606.625 Kb
Type : pdf

Taflenni igydfynd gyda'r clipiau Adolygu:

Dyma daflenni gwaith i gyd fynd gyda'r clipiau adolygu. Gall athrawon gosod y taflenni fel tasg gwaith cartref er mwyn ceisio hybu defnydd o'r CD ac felly gobeithiaf bydd disgyblion yn gwylio'r clipiau ac yna rhoi cynnig ar y taflenni. 


Below are worksheets to accompany each clip. Teachers could set the sheet as a homework task to try and encourage use of the CD.

Clip 1 Gwerth Lle.pdf Clip 1 Gwerth Lle.pdf
Size : 61.156 Kb
Type : pdf
Clip 2 Adio a Tynnu.pdf Clip 2 Adio a Tynnu.pdf
Size : 60.64 Kb
Type : pdf
Clip 3 Lluosi a Rhannu.pdf Clip 3 Lluosi a Rhannu.pdf
Size : 61.247 Kb
Type : pdf
Clip 4 Ffactorau.pdf Clip 4 Ffactorau.pdf
Size : 59.81 Kb
Type : pdf
Clip 5 Lluosrifau.pdf Clip 5 Lluosrifau.pdf
Size : 60.16 Kb
Type : pdf
Clip 6 Talgrynnu.pdf Clip 6 Talgrynnu.pdf
Size : 60.353 Kb
Type : pdf
Clip 7 Lluosi gyda 10 100 a 1000.pdf Clip 7 Lluosi gyda 10 100 a 1000.pdf
Size : 60.936 Kb
Type : pdf
Clip 8 Rhannu gyda 10 100 a 1000.pdf Clip 8 Rhannu gyda 10 100 a 1000.pdf
Size : 61.041 Kb
Type : pdf
Clip 9 Lluosi Hir.pdf Clip 9 Lluosi Hir.pdf
Size : 62.175 Kb
Type : pdf
Clip 10 Pwerau ac Israddio.pdf Clip 10 Pwerau ac Israddio.pdf
Size : 60.867 Kb
Type : pdf
Clip 11 Adio a Tynnu Rhifau Negatif.pdf Clip 11 Adio a Tynnu Rhifau Negatif.pdf
Size : 61.521 Kb
Type : pdf
Clip 12 Onglau.pdf Clip 12 Onglau.pdf
Size : 61.915 Kb
Type : pdf
Clip 13 Cyfrifo Onglau.pdf Clip 13 Cyfrifo Onglau.pdf
Size : 61.616 Kb
Type : pdf
Clip 14 Ffurfio Mynegiant.pdf Clip 14 Ffurfio Mynegiant.pdf
Size : 63.61 Kb
Type : pdf
Clip 15 Symleiddio Mynegiant.pdf Clip 15 Symleiddio Mynegiant.pdf
Size : 65.384 Kb
Type : pdf
Clip 17 Ffracsiwn o gwerth.pdf Clip 17 Ffracsiwn o gwerth.pdf
Size : 65.528 Kb
Type : pdf
Clip 18 Symleiddio Ffracsiynau.pdf Clip 18 Symleiddio Ffracsiynau.pdf
Size : 66.55 Kb
Type : pdf
Clip 20 Symleiddio Mynegiant Algebraidd.pdf Clip 20 Symleiddio Mynegiant Algebraidd.pdf
Size : 66.396 Kb
Type : pdf
Clip 21 Ehangu Cromfachau.pdf Clip 21 Ehangu Cromfachau.pdf
Size : 65.015 Kb
Type : pdf
Clip 22 Siapau Gyfath.pdf Clip 22 Siapau Gyfath.pdf
Size : 63.405 Kb
Type : pdf
Clip 23 Pedrochrau.pdf Clip 23 Pedrochrau.pdf
Size : 67.869 Kb
Type : pdf
Clip 24 Rhwydi.pdf Clip 24 Rhwydi.pdf
Size : 64.921 Kb
Type : pdf
Clip 26 Tablau Dwyffordd.pdf Clip 26 Tablau Dwyffordd.pdf
Size : 73.078 Kb
Type : pdf
Clip 27 Diagram a Tabl Amlder.pdf Clip 27 Diagram a Tabl Amlder.pdf
Size : 81.618 Kb
Type : pdf
Clip 28 Amnewid mewn i Fformiwla.pdf Clip 28 Amnewid mewn i Fformiwla.pdf
Size : 64.689 Kb
Type : pdf
Clip 30 Lluosi a Rhannu Degolion.pdf Clip 30 Lluosi a Rhannu Degolion.pdf
Size : 61.833 Kb
Type : pdf
Clip 31 Lluosi Degolion a Degolion.pdf Clip 31 Lluosi Degolion a Degolion.pdf
Size : 60.995 Kb
Type : pdf
Clip 32 Lluosi a Rhannu Ffracsiynau.pdf Clip 32 Lluosi a Rhannu Ffracsiynau.pdf
Size : 64.72 Kb
Type : pdf
Clip 33 Cylchoedd a Polygonau.pdf Clip 33 Cylchoedd a Polygonau.pdf
Size : 60.095 Kb
Type : pdf
Clip 34 Datrys Hafaliadau un cam.pdf Clip 34 Datrys Hafaliadau un cam.pdf
Size : 61.029 Kb
Type : pdf
Clip 35 Datrys Hafaliadau 2 cam.pdf Clip 35 Datrys Hafaliadau 2 cam.pdf
Size : 61.45 Kb
Type : pdf
Clip 36 Datrys Hafaliadau gyda cromfachau.pdf Clip 36 Datrys Hafaliadau gyda cromfachau.pdf
Size : 62.123 Kb
Type : pdf
Clip 37 Datrys Hafaliadau x ar y 2 ochr.pdf Clip 37 Datrys Hafaliadau x ar y 2 ochr.pdf
Size : 58.834 Kb
Type : pdf
Clip 39 Llunio Siart Gylch.pdf Clip 39 Llunio Siart Gylch.pdf
Size : 73.659 Kb
Type : pdf
Clip 40 Canrannau.pdf Clip 40 Canrannau.pdf
Size : 64.832 Kb
Type : pdf
Clip 41 Canrannau Cynydd a Gostyngiad.pdf Clip 41 Canrannau Cynydd a Gostyngiad.pdf
Size : 66.737 Kb
Type : pdf
Clip 42 Canrannau Ffracsiynau a Degolion.pdf Clip 42 Canrannau Ffracsiynau a Degolion.pdf
Size : 65.578 Kb
Type : pdf
Clip 43 Cyfesurynnau.pdf Clip 43 Cyfesurynnau.pdf
Size : 78.066 Kb
Type : pdf
Clip 44 Hafaliad Llinell Syth 1.pdf Clip 44 Hafaliad Llinell Syth 1.pdf
Size : 74.444 Kb
Type : pdf
Clip 45 Hafaliad Llinell Syth 2.pdf Clip 45 Hafaliad Llinell Syth 2.pdf
Size : 76.009 Kb
Type : pdf
Clip 46 Llinellau Cymesuredd.pdf Clip 46 Llinellau Cymesuredd.pdf
Size : 61.695 Kb
Type : pdf
Clip 47 Cymesuredd Cylchdro.pdf Clip 47 Cymesuredd Cylchdro.pdf
Size : 61.889 Kb
Type : pdf
Clip 48 Cylchdroi.pdf Clip 48 Cylchdroi.pdf
Size : 63.9 Kb
Type : pdf
Clip 49 Trawsfudiad.pdf Clip 49 Trawsfudiad.pdf
Size : 63.313 Kb
Type : pdf
Clip 50 Helaethiad.pdf Clip 50 Helaethiad.pdf
Size : 63.689 Kb
Type : pdf
Clip 51 Canolrif.pdf Clip 51 Canolrif.pdf
Size : 60.859 Kb
Type : pdf
Clip 52 Modd.pdf Clip 52 Modd.pdf
Size : 65.055 Kb
Type : pdf
Clip 53 Cymedr.pdf Clip 53 Cymedr.pdf
Size : 61.268 Kb
Type : pdf
Clip 54 Amrediad.pdf Clip 54 Amrediad.pdf
Size : 63.738 Kb
Type : pdf
Clip 55 Dilyniannau.pdf Clip 55 Dilyniannau.pdf
Size : 64.974 Kb
Type : pdf
Clip 56 Nfed term.pdf Clip 56 Nfed term.pdf
Size : 63.642 Kb
Type : pdf
Clip 57 Adio a Tynnu Rhifau Negatif.pdf Clip 57 Adio a Tynnu Rhifau Negatif.pdf
Size : 62.458 Kb
Type : pdf
Clip 58 Lluosi a Rhannu Rhifau Negatif.pdf Clip 58 Lluosi a Rhannu Rhifau Negatif.pdf
Size : 62.167 Kb
Type : pdf
Clip 59 Diagram Gwasgariad.pdf Clip 59 Diagram Gwasgariad.pdf
Size : 82.098 Kb
Type : pdf
Clip 60 Graffiau Trawsnewid.pdf Clip 60 Graffiau Trawsnewid.pdf
Size : 79.411 Kb
Type : pdf
Clip 61 Mesur.pdf Clip 61 Mesur.pdf
Size : 71.976 Kb
Type : pdf
Clip 62 Darllen Graddfeydd.pdf Clip 62 Darllen Graddfeydd.pdf
Size : 142.226 Kb
Type : pdf
Clip 63 Perimedr.pdf Clip 63 Perimedr.pdf
Size : 63.199 Kb
Type : pdf
Clip 64 Arwynebedd Petryal a Paralelogram.pdf Clip 64 Arwynebedd Petryal a Paralelogram.pdf
Size : 63.161 Kb
Type : pdf
Clip 65 Tebygolrwydd y geiriau pwysig.pdf Clip 65 Tebygolrwydd y geiriau pwysig.pdf
Size : 73.404 Kb
Type : pdf
Clip 66 Tebygolrwydd fel ffracsiwn.pdf Clip 66 Tebygolrwydd fel ffracsiwn.pdf
Size : 77.031 Kb
Type : pdf
Clip 67 Tebygolrwydd 2 Digwyddiad.pdf Clip 67 Tebygolrwydd 2 Digwyddiad.pdf
Size : 108.38 Kb
Type : pdf
Clip 68 Arwynebedd Triongl.pdf Clip 68 Arwynebedd Triongl.pdf
Size : 63.508 Kb
Type : pdf
Clip 69 Cyfaint.pdf Clip 69 Cyfaint.pdf
Size : 71.78 Kb
Type : pdf
Clip 70 Cymarebau 1.pdf Clip 70 Cymarebau 1.pdf
Size : 62.366 Kb
Type : pdf
Clip 71 Cymarebau 2.pdf Clip 71 Cymarebau 2.pdf
Size : 62.765 Kb
Type : pdf
Clip 72 Rhannu Hir.pdf Clip 72 Rhannu Hir.pdf
Size : 65.079 Kb
Type : pdf
Clip 73 Talgrynnu ir rhif cyfan agosaf.pdf Clip 73 Talgrynnu ir rhif cyfan agosaf.pdf
Size : 67.884 Kb
Type : pdf
Clip 74 Ffigyrau Ystyrlon.pdf Clip 74 Ffigyrau Ystyrlon.pdf
Size : 67.37 Kb
Type : pdf
Clip 75 Talgrynnu i lefydd degol.pdf Clip 75 Talgrynnu i lefydd degol.pdf
Size : 66.758 Kb
Type : pdf
Clip 76 Cyfeiriannau 1.pdf Clip 76 Cyfeiriannau 1.pdf
Size : 336.896 Kb
Type : pdf
Clip 77 Cyfeiriannau 2.pdf Clip 77 Cyfeiriannau 2.pdf
Size : 97.764 Kb
Type : pdf
Clip 78 Buanedd Pellter ac Amser.pdf Clip 78 Buanedd Pellter ac Amser.pdf
Size : 62.162 Kb
Type : pdf
Clip 79 Ffactorau Cysefin.pdf Clip 79 Ffactorau Cysefin.pdf
Size : 60.142 Kb
Type : pdf
Clip 80 Rheolau Indecs.pdf Clip 80 Rheolau Indecs.pdf
Size : 69.936 Kb
Type : pdf
Clip 81 Ffactorio.pdf Clip 81 Ffactorio.pdf
Size : 64.123 Kb
Type : pdf
Clip 82 Ehangu par o gromfachau.pdf Clip 82 Ehangu par o gromfachau.pdf
Size : 65.033 Kb
Type : pdf
Clip 83 Onglau ar llinellau paralel.pdf Clip 83 Onglau ar llinellau paralel.pdf
Size : 189.194 Kb
Type : pdf
Clip 84 Arwynebedd a Cylchedd Cylch.pdf Clip 84 Arwynebedd a Cylchedd Cylch.pdf
Size : 60.601 Kb
Type : pdf
Clip 85 Polygon Amlder.pdf Clip 85 Polygon Amlder.pdf
Size : 460.274 Kb
Type : pdf
Clip 86 Arwynebedd Siapau Cyfansawdd.pdf Clip 86 Arwynebedd Siapau Cyfansawdd.pdf
Size : 61.573 Kb
Type : pdf
Clip 87 Siapau Gyfansawdd 2.pdf Clip 87 Siapau Gyfansawdd 2.pdf
Size : 60.286 Kb
Type : pdf
Clip 88 Arwynebedd Trapesiwm.pdf Clip 88 Arwynebedd Trapesiwm.pdf
Size : 74.836 Kb
Type : pdf
Clip 89 Cyfaint Prismau.pdf Clip 89 Cyfaint Prismau.pdf
Size : 60.614 Kb
Type : pdf
Clip 90 Cyfaint Sylindr.pdf Clip 90 Cyfaint Sylindr.pdf
Size : 62.489 Kb
Type : pdf
Clip 91 Arwynebedd arwyneb crwn sylindr.pdf Clip 91 Arwynebedd arwyneb crwn sylindr.pdf
Size : 62.526 Kb
Type : pdf
Clip 92 Hafaliadau 2 gam 2.pdf Clip 92 Hafaliadau 2 gam 2.pdf
Size : 61.425 Kb
Type : pdf
Clip 93 Hafaliadau 2 gam 3.pdf Clip 93 Hafaliadau 2 gam 3.pdf
Size : 61.417 Kb
Type : pdf
Clip 94 Datrys Anhafaleddau un cam.pdf Clip 94 Datrys Anhafaleddau un cam.pdf
Size : 66.924 Kb
Type : pdf
Clip 95 Cymedr o dabl.pdf Clip 95 Cymedr o dabl.pdf
Size : 63.343 Kb
Type : pdf
Clip 96 Canolrif o dabl.pdf Clip 96 Canolrif o dabl.pdf
Size : 62.642 Kb
Type : pdf
Clip 97 Modd ac Amrediad o dabl.pdf Clip 97 Modd ac Amrediad o dabl.pdf
Size : 63.327 Kb
Type : pdf
Clip 98 Pythagoras 1.pdf Clip 98 Pythagoras 1.pdf
Size : 333.003 Kb
Type : pdf
Clip 99 Pythagoras 2.pdf Clip 99 Pythagoras 2.pdf
Size : 60.945 Kb
Type : pdf
Clip 100 Amnewid 2.pdf Clip 100 Amnewid 2.pdf
Size : 106.797 Kb
Type : pdf
Clip 101 Fformiwlau.pdf Clip 101 Fformiwlau.pdf
Size : 107.366 Kb
Type : pdf
Clip 102 Cynnig a Gwella.pdf Clip 102 Cynnig a Gwella.pdf
Size : 133.618 Kb
Type : pdf
Clip 103 Adlewyrchiadau a Cylchdroi.pdf Clip 103 Adlewyrchiadau a Cylchdroi.pdf
Size : 116.68 Kb
Type : pdf
Clip 104 Tebygolrwydd Disgwyliedig.pdf Clip 104 Tebygolrwydd Disgwyliedig.pdf
Size : 103.938 Kb
Type : pdf
Clip 105 Graffiau Cwadratig.pdf Clip 105 Graffiau Cwadratig.pdf
Size : 165.057 Kb
Type : pdf
Clip 107 Uwcholygon a golygon.pdf Clip 107 Uwcholygon a golygon.pdf
Size : 480.385 Kb
Type : pdf
Clip 108 gwerth gorau.pdf Clip 108 gwerth gorau.pdf
Size : 211.688 Kb
Type : pdf
Clip 109 graffiau pellter amser.pdf Clip 109 graffiau pellter amser.pdf
Size : 157.877 Kb
Type : pdf
Clip 110 manwl gywirdeb mesur.pdf Clip 110 manwl gywirdeb mesur.pdf
Size : 66.387 Kb
Type : pdf
Clip 111 Dwysedd.pdf Clip 111 Dwysedd.pdf
Size : 64.418 Kb
Type : pdf
Clip 112 Locws.pdf Clip 112 Locws.pdf
Size : 573.38 Kb
Type : pdf

Make a free website with Yola